Schengen

SCHENGEN VİZESİ

Sadece vize başvuru tarihinden en geç 10 yıl içerisinde düzenlenmiş pasaportlara vize uygulanması mümkündür. Daha eski pasaportlara vize verilmesi mümkün değildir. Eski pasaportun uzatılmış olması yeterli değildir. Bunun da ötesinde pasaportun enaz iki bos sayfası bulunmalı ve planlanan seyahat tarihinden sonra da en az üç ay daha geçerli olması gerekiyor.

Gerekli vesikalık resimler biyometrik özelliklere sahip olmalı, yani 6 aydan eski olmamalı ve x ebadında olmalı. Başvuru sahibinin ön plan resmi çekilmeli ve bas örtüsü olmamalıdır.

Bütün Schengen ülkeleri için vize ücreti 60 Euro’dur ve sadece pesin ve Euro olarak ödenebilmektedir.

Aşağıdaki belgelerin hem asılları hem fotokopileri ibraz edilmelidir.

En az 1 yıl geçerli TC pasaportu. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi.Başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış başvuru formu.

TC nüfus cüzdanı

3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)

Anne babaya ait ikametgâh ilmühaberi.

Seyahat Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası.

Sadece turistik amaçla yapılacak Almanya seyahatlerinde yukarıda belirtilen belgelere ilaveten bir de uçak ve otel rezervasyonu ibraz edilmeli

Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair aşağıdaki belgeler:

Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkânlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka cüzdanı. Nakit para veya kredi kartı geçerli kanıt olarak kabul edilmemektedir) ve Almanya’dan bir davet yazısı.

Gelirle ilgili belgeler(Maaş ödemeleri, hesap cüzdanı vs.)

İkamet ettiği yerle ilgili belgeler (Kira bedelini de gösteren kira sözleşmesi, kiracı değilse tapu senedi (akraba veya yakınlarına ait bir ev olsa da)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Kamu kuruluşlarında çalışan memur ve işçilerden istenen belgeler:

Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi

Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi

İşyeri kimliği

BAĞKUR/SGK dökümü, SSK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Kamu kuruluşları dışında (özel sektörde) çalışanlardan istenen belgeler:

Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi

Talep edilen vize süresi için izin belgesi

İşverene ait imza sirküleri, vergi levhası ve Ticaret Odası kaydı

BAĞKUR/SGK dökümü, SSK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Serbest meslek sahiplerinden istenen belgeler:

Ticaret Odası kaydı

Yeni tarihli vergi levhası

İmza sirküleri

Ticaret Gazetesi

Emeklilerden istenen belgeler:

Emeklilik kimliği ve sağlık karnesi

Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yükseköğrenim görenlerden istenen belgeler:

Ders yılı içerisindeyse, izinli olduğunu gösteren öğrenci belgesi veya yükseköğrenim belgesi

Ebeveynin geçim kaynağına ilişkin belgeler