Pasaport Çıkarma

Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Hâlihazırda kullanılan ve makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportlar geçerlilik süreleri boyunca ve ancak 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanılabilecektir. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar e-Pasaport almak için 81 İl ve 310 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplam 391 başvuru merkezine başvurabilirler.

Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere, 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık olarak düzenlenmektedir. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlara en fazla 5 yıl; 18 yaşından büyükler için en fazla 10 yıl pasaport verilmektedir. Hususi damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak üzere kanunda belirtilen

Sınırlamalar dikkate alınarak en çok 5 yıl süre ile düzenlenmektedir. Hizmet damgalı e-Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve 5 seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.

Umuma Mahsus(Bordo) Pasaport

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Gerekli Evraklar:

(18 yas üzeri)

TC nüfus cüzdanı aslı

2 adet biyometrik resim

Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont

Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont

Varsa önceden alınmış pasaportların aslı

Müracaat sırasında parmak izi alınır.

Pasaport müracaatları şahsen yapılır.

Hususi (Yeşil) Pasaport

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.

Gerekli Evraklar:

(18 yas üzeri)

TC nüfus cüzdanı aslı

2 adet biyometrik resim

Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont

Hususi pasaportlar ilgili özel durumlar

Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

Müracaat sırasında parmak izi alınır.

Varsa önceden alınmış pasaportların aslı

Pasaport müracaatları şahsen yapılır.

Hizmet (Gri) Pasaport

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Gerekli Evraklar:

(18 yas üzeri)

TC nüfus cüzdanı aslı

2 adet biyometrik resim

Hizmet pasaportu talep formu aslı

Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont

Hizmet pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul

edilmektedir.

Varsa önceden alınmış pasaportların aslı

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır.

Pasaport müracaatları şahsen yapılır.

Diplomatik (Siyah) Pasaport

Diplomatik Pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere verilir.

Gerekli Evraklar:

(18 yas üzeri)

Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya onaylı örneği

Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.

2 adet biyometrik resim.

Sürekli dış göreve gideceklerden atama kararının örneği/Bakanlar Kurulu Kararı’nın örneği.

Sürekli dış göreve gideceklerin Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nın yönlendirme kurslarına katıldıklarını gösterir belge.

Önceki diplomatik pasaportlar.

Harç Bedeli      Defter Bedeli    Toplam

6 AY                  80,5 TL           62,5 TL           143 TL

1 YIL                 117,6 TL         62,5 TL           180,1 TL

2 YIL                191,9 TL         62,5 TL           254,4 TL

3 YIL               272,4 TL         62,5 TL           334,9 TL

4 – 10 YIL      383,85 TL       62,5 TL           446,35 TL