İrlanda

İrlanda Öğrenci Vizesi için Gereken Belgeler (süresi en fazla 6 ay olan dil eğitimleri için )

1.  Tamamı doldurulmuş online İrlanda vize başvuru formu

2.  İçinde boş vize sayfaları bulunan, İrlanda’dan planladığınız dönüş tarihinden sonraki en az 6 ay daha uzun süreli olan pasaportunuz

3.  Varsa eski pasaportlarınızın aslı

4.  Güncel ve eski pasaportlarınızın işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

5.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz, 35X45mm, 2 adet Vesikalık Fotoğraf

6.  Öğrencinin eğitim durumunu gösteren öğrenci belgesi veya diplomasının orijinal fotokopisi ve İngilizce tercümesi

7.  Öğrencinin İngilizce dil eğitim geçmişini gösteren sertifikalar, sınav sonuç belgeleri ve İngilizce tercümesi

8.  Öğrenci olmayan erkek adayların askerlik durumunu gösterir belge ve İngilizce tercümesi

9.  Evliyseniz, evlilik cüzdanınızın fotokopisi

10.  İrlanda’daki eğitim kurumundan kabul mektubu, okulun ücretinin ödendiği belge ve konaklama konfirmasyonu

11.  Başvuru sahibi tarafından İngilizce olarak yazılmış ve imzalanmış İrlanda’ya gidiş amacını, kalacağı süreyi, masraflarını nasıl karşılayacağını, eğitim sonrası planlarını açıklayan dilekçe

12.  Öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt belgesi ve İngilizce tercümesi

13.  18 yaş altı anne ve babası ile beraber seyahat etmeyecek çocuklar için, İrlanda seyahatine katılmayacak ebeveynden alınan noter onaylı muvaffakatname ve İngilizce tercümesi

14.  Sizin, ailenizin veya sponsorunuzun eğitim, konaklama ve yaşam masraflarını karşılayabileceğinizi gösterir belgeler:

–   Maaşlı çalışanlardan işe giriş bildirgesi fotokopisi, son 3 aya ait maaş bordrosu veya sponsorunuzun gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri]

–   Eğer işyeri sahibi ise: Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi, İlgili paragrafların İngilizceye tercüme edilmesi zorunludur.

–   Emekliler için; emekli kimlik fotokopisi, emekli maaşı hesap cüzdanı

–   Orijinal banka hesap ekstresi veya cüzdanı (en az son iki aylık hesap hareketleri belgelenmeli – Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir.] Banka yazısının İngilizce olması zorunludur).

*Banka hesaplarının bakiyesi; İrlanda’daki yaşam masraflarını karşılayacak kadar olmalıdır; Kalınacak her hafta için en az 200 Euro)

–   Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi

–   Kira geliri varsa kira kontratlarının fotokopisi ve İngilizce tercümesi

15.  Vize Ücreti: 200 TL (Vize harcı) + 75 TL (Vfs Global hizmet bedeli) = 275 TL (90 Avro), Yaklaşık 125-150 TL tutan yeminli tercüman ücreti NDO tarafından karşılanmaktadır.

16.  Sigorta Ücreti: 25 Avro (2 aylık kurslar için)

 

İrlanda öğrenci vizesi için gereken belgelerin birçoğu, NDO Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenmektedir. Yeminli tercüman, noter gibi hizmetlerde de danışmanlarımız size gerekli hizmet desteğini sağlayacaktır.