İngiltere

İngiltere Öğrenci Vizesi için Gereken Belgeler ( süresi en fazla 11 ay olan dil eğitimleri için )

1. Tamamı doldurulmuş online İngiltere vize başvuru formu

2. İçinde boş vize sayfaları bulunan, İngiltere’den planladığınız dönüş tarihinden sonraki en az 6 ay daha uzun süreli olan pasaportunuz  

3. Varsa eski pasaportlarınız aslı

4. Güncel ve eski pasaportlarınızın işlem görmüş sayfalarının fotokopisi

5. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz, 35X45mm, 2 adet Biyometrik Fotoğraf (Bilgisayarda taranmış kopyalar kabul edilmemektedir. Yüzünüz doğrudan fotoğraf makinesine bakar şekilde olmalı ve portre fotoğrafın %70’ini kapsamalıdır. Omzunuzun üst kısmı fotoğrafta görünmelidir.

6. Öğrencinin eğitim durumunu gösteren öğrenci belgesi veya diplomasının orijinal fotokopisi ve İngilizce tercümesi

6. Öğrencinin İngilizce dil eğitim geçmişi gösteren sertifikalar, sınav sonuç belgeleri ve İngilizce tercümesi

8. Öğrenci olmayan erkek adayların askerlik durumunu gösterir belge ve İngilizce tercümesi

9. Evliyseniz, evlilik cüzdanınızın fotokopisi

10. İngiltere’deki eğitim kurumundan kabul mektubu, okulun ücretinin ödendiği belge ve konaklama konfirmasyonu

11. Başvuru sahibi tarafından İngilizce olarak yazılmış ve imzalanmış İngiltere’ye gidiş amacını, kalacağı süreyi, masraflarını nasıl karşılayacağını, eğitim sonrası planlarını açıklayan dilekçe

12. Öğrencinin vukuatlı nüfus kayıt belgesi ve İngilizce tercümesi

13. 18 yaş altı anne ve babası ile beraber seyahat etmeyecek çocuklar için, İngiltere seyahatine katılmayacak ebeveynden alınan noter onaylı muvaffakatname ve İngilizce tercümesi

14. Sizin, ailenizin veya sponsorunuzun eğitim, konaklama ve yaşam masraflarını karşılayabileceğinizi gösterir belgeler:

   –  Maaşlı çalışanlardan işe giriş bildirgesi fotokopisi, son 3 aya ait maaş bordrosu veya sponsorunuzun gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri]

   –  Eğer işyeri sahibi ise: Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi, İlgili paragrafların İngilizceye tercüme edilmesi zorunludur.

   –  Emekliler için; emekli kimlik fotokopisi, emekli maaşı hesap cüzdanı

   – Orijinal banka hesap ekstresi veya cüzdanı (en az son iki aylık hesap hareketleri belgelenmeli – Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir.] Banka yazısının İngilizce olması zorunludur.)

  –  Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi

  –  Kira geliri varsa kira kontratlarının fotokopisi ve İngilizce tercümesi

15.Vize Ücreti

16.Sigorta Ücreti

İngiltere öğrenci vizesi için gereken belgelerin birçoğu, NDO Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenmektedir. Yeminli tercüman, noter gibi hizmetlerde de danışmanlarımız size gerekli hizmet desteğini sağlayacaktır.