ABD

Amerika Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

1. Elektronik ortamda doldurulmuş DS-160 vize formu

2. İçinde boş vize sayfaları bulunan, Amerika’daki eğitim süresi boyunca geçerli pasaport 

3. Varsa eski pasaportlarınızın aslı

4. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

5. Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, 5×5 cm ebadında, 1 adet vesikalık fotoğraf (Yüzünüz doğrudan fotoğraf makinesine bakar şekilde olmalı ve fotoğrafın %50’sini kapsamalıdır. Gözler açık, ağız kapalı olmalı, gülümsenmemelidir)

6. Amerikada’ki eğitim kurumundan kabul mektubu, okulun ücretinin ödendiğine dair belge ve konaklama konfirmasyonu, “I-20 belgesi” ve proforma faturası

7. Öğrencinin eğitim durumunu gösteren öğrenci belgesi veya diplomasının orijinal fotokopisi ve İngilizce tercümesi

8. Tatil dönemi dışında Amerika’da eğitim alacaksanız Türkiye’deki okulunuzdan alınmış, eğitiminizden izninizin olduğunu belirten belge

9. Üniversite öğrencilerinden transkript

10. Öğrencinin İngilizce dil eğitim geçmişi gösteren sertifikalar, sınav sonuç belgeleri ve İngilizce tercümesi

11. Öğrenci olmayan erkek adayların askerlik durumunu gösterir belge ve İngilizce tercümesi

12. Evliyseniz, evlilik cüzdanınızın fotokopisi

13. Sizin, ailenizin veya sponsorunuzun eğitim, konaklama ve yaşam masraflarını karşılayabileceğinizi gösterir belgeler:

  –  Maaşlı çalışanlardan işe giriş bildirgesi fotokopisi, son 3 aya ait maaş bordrosu veya sponsorunuzun gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri]

  –  Eğer işyeri sahibi ise: Şahıs şirketleri için vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisi, LTD. ve A.Ş ortakları için faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi, İlgili paragrafların İngilizceye tercüme edilmesi zorunludur.

  –  Emekliler için; emekli kimlik fotokopisi, emekli maaşı hesap cüzdanı

  –  Orijinal banka hesap ekstresi veya cüzdanı (en az son iki aylık hesap hareketleri belgelenmeli – Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir.] Banka yazısının İngilizce olması zorunludur). 

  –  Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi

  –  Kira geliri varsa kira kontratlarının fotokopisi ve İngilizce tercümesi

14. Vize ücreti

15. Servis ücreti 

 

Amerika öğrenci vizesi için gereken belgelerin birçoğu, NDO Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından düzenlenmektedir. Yeminli tercüman, noter gibi hizmetlerde de danışmanlarımız size gerekli hizmet desteğini sağlayacaklardır.